• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Forum žena

dubravka vujicic 800

dr Dubravka Vujičić

Predśednica Foruma žena

Izvod iz programa LPCG:
Crna Gora – država ravnopravnih polova

Polazeći od osnovnog liberalnog i civilizacijskog načela, prema kojem je ravnopravnost između muškarca i žene jedan od osnovnih pokazatelja stepena razvijenosti demokratije u jednom društvu, Liberalna partija Crne Gore se zalaže i podržava politiku jednakih mogućnosti za oba pola.

Ukupan društveni položaj žena u današnjoj Crnoj gori, pa samim tim i ženskih ljudskih prava i pored jednakosti pred zakonom, obilježen je diskriminacijom u stvarnom životu. Izraz «diskriminacija žena» označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje po polu, pri čemu je posljedica da ženama ugrozi ili onemogući ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, privrednom, društvenom, kulturnom, građanskom ili bilo kom drugom području na osnovu ravnopravnosti muškarca i žene.

Mi ćemo se uvijek istrajno boriti protiv svih vidova diskriminacije žena, suprotstavljajući se konzervativno – patrijalhalnim pokušajima smanjenja prava žena na izbor organizacije vlastitog života

 

Ukoliko ste zaintersovana za angazman po tom pitanju, a prihvatate Statut i Program LPCGa, molimo Vas da nam se javite.

Liberalna omladina CG

Statut Mladih liberala

Program Mladih liberala


ammar borancic

Ammar Borančić

Predśednik Mladih liberala

 

Biografija 

Ime i prezime: Ammar Borančić

Datum rođenja: 22. 11. 1993.

Mjesto stanovanja: Bar

Status unutar Liberalne Partije Crne Gore:

  • Član Opštinskog Odbora LPCG Bar,
  • Član Glavnog Odbora LPCG,
  • Član predśedništva LPCG,
  • Predśednik Mladih liberala u Baru,
  • Koordinator Mladih Liberala
  • Član Upravnog odbora ISEEL - mladih liberala jugoistočne Evrope za LPCG,
  • Član Crnogorskog omladinskog foruma – COF, ispred LPCG.

Obrazovanje: Srednja ekonomska škola- Bar, smjer pravni tehničar;

Zanimanje: Student, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore;

Pozavanje stanog jezika: engleski (osnovni nivo), italijanski

 

Ostale aktivnosti: Član i aktivista u NVO sektoru, polaznik škole Demokratije i škole Ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje CGO, Škole Preduzetništva Univerziteta Donja Gorica, aktivan debater i retoričar te učesnik nekoliko državnih takmičenja i prvenstava, član i nagrađivani glumac amaterskog pozorišta u Baru, poštovalac i aktivista Matice Crnogorske - ogranka u Baru...


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me