• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Home

The Liberal Party of Montenegro was founded on 28th of October 2004 in Podgorica, as a party that has been continually anti-war, liberal and been standing for the idea of statehood since the beginning of the 1990s.

LPM is a political party aimed at the creation and expression of political will, as well supporting the political activity of citizens who desire to constitute and develop the Republic of Montenegro as a democratic and independent state.

The aims of LPM are the fulfillment of ideals of free individuals; free people; liberal democracy, private property; free market and social justice, through action based on the principles and traditions of European liberal democracy.

LPM will stand for the principles of a democratic, free and organized society, for civilization achievements of modern and more progressive part of a mankind, for freedom of critical thought and fundamental values in tradition and democracy.

LPM accepts the fundamental principle of liberal-democratic societies, which demand a so-called limited state, whose primary goal is to protect citizens from the abuse of power, and whose central mechanisms are institutionalizations of:

– freedom, equality and the rule of law
– entrepreneurship, initiative and full economic liberty
– civil and open society
– freedom of media and independence of journalism
– solidarity and social balance
– efficient, accessible network of public services to every citizen

LPM accepts liberalism as political doctrine with a clearly expressed sense of optimism. We want to connect a genuine belief in progress and prosperity with efforts to build a more fair society. It is the only way we can succeed, and at the same time preserve the basis and foundation of our activities – man and his destiny.
In the century ahead of us, LPM will stand for liberal-democratic society and state.

Kreu

Në shekullin para nesh, PL e MZ do të përpiqet për një shoqëri dhe shtet demokratiko-liberal. Kjo është mënyra më e mirë dhe më efikase për tejkalimin e problemeve me të cilat përballemi e luftojmë sot dhe tani. Ne qytetarët e Malit të Zi, të bashkuar në Partinë Liberale të Malit të Zi besojmë në virtytet individuale njerëzore - vlera në politikë, besojme në përparësitë që i ofrojnë sundimi parlamentar, shoqëria dhe shteti i decentralizuar, qeverisja lokale e zhvilluar dhe besojmë në një shoqëri ku do të sundojë kultura e dialogut dhe toleranca.

Drejtimi politik i pushtetit në Mal të Zi, i cili tash më se një decenie e gjysmë nuk ka ndryshuar, është i njohur për qeverisjen autoritare, pa strategji dhe pa vizion për të ardhmen.Qëllimi i këtij pushteti është vetëm një - ruajtja e pushtetit dhe fuqisë me çdo kusht. Qytetarët e Malit të Zi e kanë përjetuar shumë mirë çmimin e ushtrimit të tillë të pushtetit. Mali i Zi është sot i varfëruar dhe i zhytur në borxhe, kurse shoqëria është e përçarë në shtresa, me një numër të vogël, për nivelin botëror, të individëve të pasur kurse qytetarët e tjerë kanë një status social seriozisht të cenuar.

Mali i Zi, sot pas 15 vitesh shkatërrimi, shënon trende negative në të gjitha sferat e jetës shoqërore dhe ekonomike. Ajo për çka na njeh bota e zhvilluar, sot, janë monopolet e ruajtura nga ish periudha komuniste, janë institucionet e pandërtuara demokratike shtetërore, është fakti se jemi shumë larg nga shteti juridik dhe siguria juridike, është se jemi shoqëri e kriminalizuar, është jo-liria dhe vartësia e mediave, është sektori civil në shumicë i varur, është përçarja e thellë sipas bazave të ndryshme, e posaçërisht, çka është më brengosëse dhe çka e pengon zhvillimin tonë, e që e ruan sundimin aktual të regjimit të pandryshuar, pa marrë parasysh të gjitha këto dhe shumë pasoja të tjera fatale, përçarja nacionale, nga e cila dalin edhe përçarje të tjera natyrore në sferën fetare, kulturore, në lëmin e arsimit dhe në fusha të tjera.

Još članaka...


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me